Latest Update

Ano ang ALS

Ano ang ALS?

Ang ALS ay nangangahulugang Alternative Learning System. Ano ang Alternative Learning System?

Ang ALS ay ipinapatupad ng Department of Education o DepEd, ang kagawarang nangangasiwa sa sektor ng Educastion sa Pilipinas. Kapag ang isang Pilipino ay hindi pa nakatapos ng elementarya o high school, puwede siyang makatapos ng pag-aaral sa pamamagitan ng programang ito, kahit hindi siya papasok sa formal education system.

Modular ang approach nito. Ibig sabihin na ang mga gustong mag-aral dito ay opisyal na inililista bilang mag-aaral na Pilipino sa alternatibong paraan. Ang mga mag-aaral dito ay hindi na kailangang pumasok araw-araw sa formal na paaralan. Kapag nakompleto na ng mag-aaral ang mga kailangang modules silay kukuha ng Accreditation and Equivalency (A&E) Test.  Kapag silay pumasa dito, maituturing silang graduates na ng elementarya (grade 6) o kaya junior high school (grade 10) o senior high school (grade 12).

Paano ito ginagawa?

Ito’y binubuo ng pag-aaral, pagsusulit at iba pang naaangkop na assessment upang sukatin ang mga kakayahan na nakuha ng mga mag-aaral ng ALS batay sa ALS K to 12 Basic Education Curriculum (BEC). Ang mga makakakompleto sa mga requirements at papasa sa Accreditation and Equivalency Test (A&E Test) ay binibigyan legal na karapatan at katunayan na may tatak ng Department of Education (DepEd) o seal ng DepEd, logo ng ALS, logo ng Schools Division Office, dry seal at mga itinalagang signatories, at ang pangalan kung saan siya nag-aral (kung nakumpleto ng A&E passer ang ALS sa ilalim ng isang paaralan o isang SBM School for ALS) o ang pangalan ng Community Learning Center (kung nakumpleto ng A&E passer ang ALS sa ilalim ng CLC).

Ang dokumentong ito ay nagpapatunay sa kanilang mga kakayahan bilang maihahambing na kapantay ng mga nagtapos ng pormal na sistema ng edukasyon.

Ano ang legal na karapatan ng mga nakapagtapos ng ALS?

Sa ilalim ng DepEd Order No. 27, series 2018 (Amendment to DepEd Order No. 42, s. 2015, o ang High School Graduates Who are Eligible to Enroll in Higher Education Institutions in School Year 2016-2017, in Relation to ALS), simula school year 2018-2019 at para sa mga susunod na school years, mga pumasa sa nakaraang A&E Tests (high school level), at ng Nobyembre 2017, March 2018, at February at March 2019 A&E Tests (high school level), na pawang mga nagtapos sa high school ng lumang kurikulum ng pangunahing edukasyon para sa ALS, ay karapat-dapat sa mga sumusunod:

a. Magpa-enroll sa kolehiyo/unibersidad bilang mga mag-aaral sa Unang Taon ng Kolehiyo, ayon sa mga patakaran sa pagpasok at mga kinakailangan ng mga Higher Education Institutions (HEI); o
b. Kumuha ng mga programa sa pagsasanay sa pagpapaunlad ng mga kasanayan; (Skills Trainings)o
c. Magpa-enroll sa Senior High School sa alinmang pampublikong paaralan, o pribadong paaralan na kanilang pinili (sang-ayon sa mga kinakailangan sa pagpasok).

Kailan ang enrolment ng ALS at saan puwedeng magpa-enroll?

Panoorin ang video para sa mga simpleng guide tungkol dito.

 

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *