ETEEAP

All about the ETEEAP.

  • ETEEAP

    Ano ang ETEEAP

    Ang ETEEAP ay nangangahulugang “Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program“. Ito’y isang komprehensibong programa sa edukasyon sa antas ng kolehiyo kaugnay sa pagkilala at pagbibigay ng kaukulang “credits” sa mga kaalaman, kasanayan, kaugalian at pagpapahalaga na taglay ng isang tao mula sa kanyang mga karanasan sa trabaho at mga kasanayang natamo na nito. Ipinapatupad ito ng Commission on Higher Education o CHED sa pamamagitan ng mga kinilala ng komisyon na mga kolehiyo o unibersidad na siyang maggagawad ng kaukulang “college degree” sa mga applikanteng papasa dito. Ang mga puwedeng kumuha nito ay mga Filipino na nagtapos ng sekondarya at nakapagtrabaho na ng limang taon sa industriya na kaugnay ng…