Latest Update

Paano Mag-enrol sa ALS

Karaniwang tinatanong sa ating ALS page at groups ng ALS kung saan puwedeng magpa-enrol sa ALS. Atin ngayon sasagutin ang katanungang ito.

Kapag ikaw ay 16 na taong gulang na, at hindi ka pa nakakapagtapos ng grade 10, puwedeng-puwede kang mag-aral sa ALS. Ang ALS ay programa ng gobyerno ng Pilipinas na ipinapatupad ng DepEd. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa ALS, basahin ang ating artikulo kaugnay dito sa link na ito: Ano ang ALS? Ngayon at interesado ka nang mag-aral sa ALS, saan ka ngayon magpapa-enrol?

Karaniwan nang matatagpuan ang mga ALS centers sa mga nakalaang silid-aralan o gusali ng mga public schools na inilaan ng DepEd. Gayun pa man, dahil sa kakulangan ng mga kuwarto at dahil sa lokasyon ng mga ALS learners, inaaral nang mabuti kung saan dapat ilagay ang mga ALS learning centers para mailapit ito sa mga mag-aaral. Sa ilang distrito at dibisyon ng DepEd, maaari silang maglaan ng silid-aralan kung saan nila gagawin ang pag-aaral taon-taon. Narito ang mga dapat gawin ng isa kung gusto niyang magpalista sa ALS high school:

  1. Para makapag-enrol, kailangang hanapin kung sino ang ALS teacher na tumatayong facilitator sa mga ALS centers. Silay mga guro ng DepEd kaya puwede silang kontakin sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa DepEd district office malapit sa lugar mo.
  2. Puwede ring makipag-ugnayan sa ALS District Coordinator para malaman kung saan at sino ang ALS teacher sa lugar mo. Ang ALS Coordinator ay guro din ng DepEd na siyang namamahala sa mga ALS programs ng distrito. Maaari siyang kontakin sa DepEd District Office sa inyong lugar.
  3. Maaari ding ipagtanong kung saan may ALS Learning Center sa lugar niyo sa barangay. Maaaring kausapin ang kapitan ng barangay o ang konsehal na may sakop sa edukasyon sa barangay kung mayroon. Kaagapay ang baranggay sa programang ito ng DepEd dahil sila ang nakakaalam sa kanilang mga nasasakupan. Katulong din sila ng DepEd sa mapping o pag-alam kung sino ang mga nangangailangan ng programang ALS sa barangay at kung saan sila nakatira.

Para malaman ang mga ALS contacts sa lugar nyo, puwedeng gamitin ang searchbox na ito: [under development]

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *